Nederland viert Pasen 2020 thuis...


wo. 8 - wo. 15 april    |    Week van nationale bezinning


Met een speciale Paasboodschap in coronatijd


www.nederlandviertpasen.nl


Hoe viert Nederland Pasen 2020...


Pasen roept in Nederland diverse associaties op. Voor de een gaat het om samen-zijn met familie, lekker eten en heerlijke paaseitjes. De ander staat stil bij de dood en opstanding van Jezus; in de kerk of bijvoorbeeld door concerten als de Matthäus-Passion en The Passion. Hoe je Pasen normaal gesproken ook viert, dit jaar ontkomt niemand er aan om Pasen anders te vieren dan normaal. Maar hoe?  

 

Op deze website vind je materiaal en suggesties om Pasen even anders te vieren dan je gewend bent. De haast van het dagelijks leven is enigszins tot rust gekomen. Geplande activiteiten en concerten vallen weg. We wennen zo goed als het kan aan thuiswerken en -leren. Een week rondom Pasen is daarom ideaal om even stil te worden voor bezinning. 


Pasen in een andere opzet...


Met het thema van deze week wordt stil gestaan bij de situatie waar Nederland in verkeert. Het is opvallend dat er in de Bijbel een gedeelte staat waarin veel overeenkomsten staan met het hier en nu. Het gaat om het Bijbelverhaal in Exodus 3-15 waarin een volk gebukt ging onder de druk van hard werken. Hun geroep hierover trok Gods aandacht. En vanaf het moment dat het volk ook nog eens door een onzichtbare vijand werd stilgezet in de huizen, kwam een ommekeer op gang en werd het volk op wonderlijke wijze uitgeleid richting vrijheid. Juist dat verlossingsverhaal vormt de historische grondslag onder Pasen als zevendaags vrijheidsfeest. De week van nationale bezinning staat daarmee in het teken van (geestelijke) vrijheid, en de vraag hoe je die vrijheid kunt vinden. Het programma vind je hieronder.

______________________________________________

Meer weten over geloven in God? Kijk eens op:
ikzoekgod.nl      nl.jesus.net      isaruhallah.nl
______________________________________________

Programma Pasen 2020 * :


Thema:  "Door de crisis heen richting vrijheid..."

  • wo. 8 april: voorbereidingsdag, met ´s avonds een avondmaaltijd ter nagedachtenis aan Jezus' verlossingswerk (Exodus 12:13 ; Lukas 22:15)
  • do. 9 –  wo. 15 april: zeven dagen van bezinning, afgesloten met een viering op 15 april: 'Ik, de HEER ben het die u geneest ' (1 Korintiërs 5:7-8; Exodus 15:22-26; Johannes 3:14-16)
  • zo. 12 april (Eerste Paasdag): viering van Jezus´ opstanding, waarmee de dood niet het laatste woord heeft (1 Korintiërs 15:20)

* Dit jaar valt de viering van de Dag van Jezus' opstanding (12 april, Eerste Paasdag) precies samen met het tijdschema van Bijbels Pascha. Hier lees je hoe dat zit:  

In de kerkgeschiedenis zijn de kerkelijke feestmomenten los komen te staan van de feesten uit de Bijbel. Het Bijbelse Pasen, ofwel Pascha (Pesach), maakt onderdeel uit van een groep van drie voorjaarsfeesten (Leviticus 23:4-14) die in 2020 op de volgende data vallen: 

  • wo. 8 april: Pesach-avond, met aansluitend de Week van Ongezuurde Broden. 
  • do. 9 wo. 15 april: Week van Ongezuurde Broden (Lukas 22:1), met op de eerste zondag na Pesach-avond het Eerstelingenfeest. 
  • zo. 12 april (Eerste Paasdag): Eerstelingenfeest, dat verwijst naar de dag van Jezus´ opstanding (1 Korintiërs 15:20-23). 

Op Pesach(avond) – waarmee het Bijbelse volk Israël het voorbijgaan van de doodsengel in Egypte herdenkt (Exodus 12:23) – vierde Jezus het Laatste Avondmaal, op de avond voor Zijn kruisiging (Matteüs 26:2). Omdat in Bijbels denken een dag begint met zonsondergang de avond ervoor, is Pesach-avond dezelfde dag als waarop Jezus werd gekruisigd (Lukas 22:15-16). Deze dag valt samen met de éérste dag van de Week van Ongezuurde Broden, en staat bekend als een dag van bevrijding of verlossing. 


Gods Geest wil op bijzondere wijze werken tijdens deze feestmomenten, omdat dit onderdeel uitmaakt van Zijn reddingsplan. Het karakter hiervan sluit aan bij het doel dat God met de feesten voor ogen heeft. Hieronder vind je meer uitleg over de geestelijke betekenis ervan voor het leven met God:

Hieronder vind je een overzicht van de drie bezinningsmomenten met uitleg en tips voor bezinning: 

Pesach-avond (wo. 8 april):Historische betekenis voor het Bijbelse volk Israël:
- Herdenking van het overslaan van de huizen door de verderfengel in Egypte, gevolgd door de bevrijding in de nacht hierop aansluitend.

Hoe Jezus Christus hier invulling aan gaf:
- Het Laatste Avondmaal houden (Lukas 22:15)

Betekenis voor ons leven met God: 
- Fundament: Geloof in Jezus (Hebreeën 6:1)
- Geloof in het Paaslam dat geslacht is (1 Korintiërs 5:7)

Week van Ongezuurde Broden  (do. 9 – wo. 15 april):


Historische betekenis voor het Bijbelse volk Israël:

 - Herdenking van slavernij in Egypte ('brood der ellende'), en Gods bevrijding (op de eerste dag).


Hoe Jezus Christus hier invulling aan gaf:
- Kruisiging op Golgotha (op de eerste dag)

Betekenis voor ons leven met God:
 - Fundament: Bekering van dode werken (Hebr. 6:1)
 - Reiniging (1 Korintiërs 5:7-8 ; Jakobus 4:1-10)
 - De oude mens ´loslaten´ (Efeze 4:22)

Eerstelingenfeest (zo. 12 april, Eerste Paasdag):


Historische betekenis voor het Bijbelse volk Israël:
- Doortocht door de Schelfzee (Exodus 5:3 ; Ex. 14).
- De eerste opbrengst van de oogst als dankoffer aan God brengen (Leviticus 23:9-11).

Hoe Jezus Christus hier invulling aan gaf:
- Als Eersteling opgestaan uit de dood (1 Kor. 15:20)

Betekenis voor ons leven met God: 
- Fundament: De doop (Hebreeën 6:2; Romeinen 6:4)
- Bedenken de dingen die boven zijn (Kolosse 3:1-3)
- De nieuwe mens ´aandoen´ (Efeze 4:23-24)

Voor Jezus´ Gemeente...

De Bijbel laat wat betreft de voorjaarsfeesten een overloop zien van het Oude naar het Nieuwe Testament, waarbij deze een hogere geestelijke vervulling meekrijgen. Het is voor Jezus´ Gemeente relevant om op de Bijbels ingestelde tijden Gods feestmomenten te vieren, omdat God op die momenten bijzonder zal werken met Zijn Geest. Jezus heeft vóór Zijn sterven immers gebeden tot Zijn hemelse Vader dat gelovigen uit het Bijbelse volk Israël een eenheid zouden vormen met gelovigen uit de volkeren, opdat de wereld zou gaan geloven (Johannes 17:20-21). De week van bezinning vormt een goed moment om hier stil bij te staan. Juist omdat Pasen een verlossingsfeest is door het geloof in Christus. Een boodschap die ook zeker in deze tijd relevant is, nu de wereld in de greep is van het coronavirus.