Eerstelingenfeest

(zo. 12 april)

Uitleg en tips voor bezinning

Hieronder lees je méér om stil te staan bij het Eerstelingenfeest...

Ga naar Home om het volledige programma te bekijken

Ieder mens heeft op zijn tijd wel eens vragen over de dood. Angst hiervoor kan ons in de greep houden. Of we vragen ons af of er iets na de dood is. Vragen die voortkomen uit een stukje kwetsbaarheid die het leven met zich meebrengt. In tijden van coronacrisis kan dit gevoel van kwetsbaarheid juist extra de kop op steken, wanneer we ondervinden dat het leven soms een plotselinge wending kan krijgen. Een gevoel van machteloosheid kan ons overvallen. We zoeken naar ankers of zekerheden om ons aan vast te houden, maar veel van die ankers blijken ons juist te ontvallen. 

Een week van bezinning laat ons stil staan bij de vraag of we onze levenszekerheden wel verstandig hebben uitgekozen. De boodschap van Eerste Paasdag is dat de dood en corona niet het laatste woord hoeven te hebben. Jezus Christus heeft bewezen dat er een opstanding uit de dood mogelijk is. Hier verwijst het Eerstelingenfeest ook naar, omdat Jezus als éérste voorop is gegaan. Indien wij ervoor kiezen om achter Hem aan te gaan, kan dat juist een bron van troost zijn om uit te putten in tijden van crisis. 

 

Zij die geloven vieren op het Eerstelingenfeest – dat dit jaar samenvalt met Eerste Paasdag – dat Jezus opstond uit de dood en daarmee hun Levensbron is. Hij was de Eersteling die als dankoffer aan God werd gebracht; iets waar de naam van het Eerstelingenfeest naar verwijst (Leviticus 23:9-11). Jezus was daarin de Eersteling van een (geestelijke) ´oogst´ van zielen die zou volgen (1 Korintiërs 15:12-34). Die oogst aan volgelingen zouden als uitdrukking van hun geloof laten dopen, daarbij denkend aan de dood en opstanding van Jezus. In de Romeinenbrief hoofdstuk 6 brengt Paulus dit onder woorden als ´het samengroeien met de dood van Jezus, en het met Hem opstaan in een nieuwe levenswandel´ (vers 6-8). De geestelijke betekenis hierachter is dat iemand op het moment van geloven overgaat van