Pesach-avond

(wo. 8 april)

Uitleg en tips voor bezinning

Hieronder lees je méér om stil te staan bij Pesach-avond...

Ga naar Home om het volledige programma te bekijken

De week van bezinning begint met een maaltijd op woensdagavond 8 april (Pesach-avond). Tijdens deze herdenkingsmaaltijd – ook wel sedermaaltijd genoemd – kan stil worden gestaan bij het historische verlossingsverhaal van het Bijbelse volk Israël uit slavernij. In Exodus 12 kan hier meer over worden gelezen. Het gaat in dat verhaal om een situatie die veel overeenkomsten vertoont met de situatie in Nederland tijdens coronatijd (meer hierover in de paasboodschap). Nederland komt voor een groot deel ´tot rust´. De economie moet een paar versnellingen terug draaien, en mensen worden de huizen in gedreven door de onzichtbare vijand van het coronavirus. Uitzonderlijke omstandigheden die ons stil laten staan bij vragen als: Is er misschien ook een ´escape´ uit een situatie waarin we ons opgejaagd voelen? Een ontkomen aan een manier van leven die soms het uiterste van ons vraagt, met alle risico´s op depressie en  burn-out van dien? Kan er niet méér zijn, en is er soms een God die ons echte innerlijke rust zou kunnen geven? Dat zijn vragen om bij stil te staan in deze tijd van bezinning.

 

Avondmaals-tekenen voor zij die geloven: Opdracht én belofte !

 

Wie gelooft in Jezus, kan de maaltijd op Pesach-avond gebruiken om te gedenken dat zijn Verlosser op deze avond het Laatste Avondmaal hield met zijn discipelen (Lukas 22:15). Daarbij wees Hij op de tekenen van brood en wijn, ter nagedachtenis aan Zijn lijden en Zijn sterven de volgende dag, dat is op de eerste dag van de Week van Ongezuurde Broden. 

De tekenen van brood en wijn staan ook in nauwe relatie tot – de naam zegt het eigenlijk al – de zeven dagen van Ongezuurde Broden. In Bijbels taalgebruik was Jezus het ´ongezuurde Brood´, dat wil zeggen: zonder zonde! Als smetteloos Offer voor God kon Jezus plaatsvervangend de straf voor de zonde op zich nemen voor degenen die dit in geloof aan willen nemen (Jesaja 53; Johannes 1:11-13). Tijdens het Avondmaal denken wij hieraan. Maar tegelijkertijd brengt dit ook een opdracht met zich mee voor hen die geloven (Hebreeën 10:26-27; 1 Johannes 1-2)! Wanneer wij het Avondmaal vieren, hebben wij ook de plicht om ernaar te streven een ´ongezuurd deeg’ te zijn (1 Korintiërs 5:6-8; 10:21). Het brood dat wij breken wijst op dit doel van God voor ons leven tijdens de week van Ongezuurde Broden. Want met het feit dat God Zijn Zoon verbroken heeft voor ons, zo wil Hij ook dat wij als kinderen van God ons hart ´verbreken´ voor Hém (Psalm 51:19; Jesaja 66:2). Op deze manier krijgen wij ook deel aan Zijn Opstanding (Romeinen 6:1-6).  

 

De sedermaaltijd op Pesach-avond vormt daarom een uitstekende gelegenheid om de week van Ongezuurde Broden mee te beginnen. Gods doel met deze zeven dagen is immers om innerlijke reiniging van mensenharten te bewerkstelligen. We kunnen ons tijdens deze zeven dagen bezinnen over zonde en onzuiverheden die nog in ons leven aanwezig is, en besluiten ons hiervan af te keren. Het Avondmaals-teken van de wijn wijst hierbij op de belofte dat het vergoten Bloed van Jezus ons kan reinigen van alle zonde (1 Johannes 1:5-10). Gods Geest wil ons op een diepe manier te hulp komen wanneer wij ons hier naar uitstrekken.     

Paulus, tenslotte, wijst gelovigen er ook op om niet lichtzinnig met de tekenen van brood en wijn om te gaan. Hij koppelt een waardige toepassing van het Avondmaal aan de zegen van een goede gezondheid (1 Korintiërs 11:30). Het Avondmaal werd in zijn dagen dan ook beleefd als een feest, je zou kunnen zeggen een ´feest-van-bezinning´. Met recht wordt de week van Ongezuurde Broden dan ook worden afgesloten met een feestelijke viering dat ´de HEER het is die ons geneest´ (Exodus 15:26; Jesaja 53:5).     ____________________

Wie graag een liturgie volgt bij de sedermaaltijd, kan hier meer informatie over vinden.