Samen bidden, maar dan online


De coronacrisis zal nog voor onbepaalde tijd voortduren. We weten niet hoe lang men nog in gedeeltelijke ´quarantaine´ moet verblijven. Of men gauw weer in openbare gebedssamenkomsten zal kunnen samenkomen, is nog de vraag. Maar tot die tijd zijn er mogelijkheden om samen online te bidden. Hier lees je meer hoe online bidden opgezet kan worden en over websites die gaan over het online gebed.