Gebedsreis: dinsdag 14 april


Het is de 6e dag van Ongezuurde Broden. Het volk Israël is onderweg naar Mara waar het morgen een nieuwe openbaring over God zal krijgen (Exodus 15:22-23). Maar eerst moeten ze weer een dag zonder water door de woestijn lopen... hun geduld wordt op de proef gesteld! Het volk is weliswaar uit Egypte, maar ´Egypte´ moet ook uit hun hart. Het Nieuwe Testament spreekt ook wel over de besnijdenis van het hart (Kol. 2:11-15). De besnijdenis van ons hart is nodig om God door de Geest te kunnen dienen (Fil. 3:3). Een verbroken en verbrijzeld hart is datgene waar God acht op slaat (Psalm 51:19). 


De boodschap van het ondergaan van een harts-besnijdenis is actueel voor de Gemeente van Jezus Christus. Dat komt omdat zij aan het begin staat van haar ´beloofde land´, van een nieuw apostolisch seizoen van bouwen en oogsten. Een overgave aan het werk van de Heilige Geest is hierbij belangrijk. Het volk Israël moest bij de intocht van hun beloofde land besneden worden en vierden het Pascha. Dat gebeurde te Gilgal, waar voorgoed ´de smaad van Egypte werd afgewenteld´ (Jozua 5). 

Pasen 2020 staat ook voor de Kerk van Nederland aan het begin of hoofd van een nieuw geestelijk seizoen. Stephanus had, toen hij de verhoogde Christus zag, een boodschap die de Kerk daarom zich ter harte moet nemen. Hij spoorde aan om hart en oren te besnijden en de Heilige Geest niet te weerstaan (Hand. 7:51). Voor de Gemeente van Jezus ligt de belofte dat wanneer de onderlinge verdeeldheid stopt, zij als één koninkrijk zich kan manifesteren en doelmatig haar ´beloofde land´ kan gaan binnentrekken (Mark. 3:24-25).


Gebedsonderwerp: nieuw land ontginnen

- Gebed 1: ons eigen hart

*  Dank God voor Zijn werk in ons allen in deze tijd. De Heilige Geest
is zo actief en bezig!
*  We nodigen Hem uit om dieper te gaan. We stellen onszelf beschikbaar,
geven ons eigen hart aan Hem zodat Hij dieper Zijn plan kan uitwerken en
dieper Zijn waarheid kan openbaren….
*  Vraag Hem om jouw hart te doorgronden en elke heilloze weg aan jou te
laten zien, zodat jij het kunt belijden en je ervan afkeren.
*  Vraag Hem om jouw hart tot een Huis van Gebed voor Hemzelf te maken,
een plek waar Hij te allen tijde kan wonen en verblijven.

️️️️️️️️
Gebed 2: het Gemeenteleven:

*  Geven we de Heilige Geest de ruimte die Hem toekomt?

*  We praten we over elkaar? Is er sprake van roddel en laster ten kwade van anderen? 

*  Elkaar eren en datgene eren wat God in de ander gelegd heeft.

*  Breken met jaloezie en wedijver jegens andere bedieningen.

*  De uitdaging om als één Lichaam van Christus samen te werken (Efeze 2-4).

*  Dat in elk dorp en elke stad in Nederland gezamenlijk gebed geboren gaat worden, waar het Lichaam van Christus in die plaats in eenheid bidt een aanbidt.