Gebedsreis: donderdag 9 april

Na het herdenken van het Bloed aan de deurposten gisteren, begint nu de Grote Uittocht. Israël trok weg uit Egypte; wij moeten wegtrekken uit Babel (Openbaring 18:4). 

Vandaag is de 1e dag van de 7 ‘ongezuurde broden’-dagen. Gods doel hiermee is ons leven te willen schoonmaken van gist. We willen dit meebeleven, zoals de Bijbel het beschrijft. Er ligt een boodschap van God in voor ons, voor nu!


Laten we Ex.12:12-16 lezen. 


10 – 11 uur

Gebedspunt 1: belijden van veronachtzaming van de kwetsbaren in onze maatschappij

Gebedspunt 2: gebed om herstel van mensenrechten, zelfs in deze situatie

Gebedspunt 3: bevrijding uit lockdown


14 – 15 uur

Gebedspunt 1: tegemoetkoming in de eenzaamheid

Gebedspunt 2: nieuwe ideeën om nabijheid te creëren

Gebedspunt 3: wat kan ik zelf doen