Gebedsreis: maandag 13 april


Gisteren ‘beleefden’ we de doortocht door de Schelfzee, hoe Israël en ook wij met de rug tegen de muur stonden, en juist daarin alles overgaven aan God, loslieten en de zee instapten in puur vertrouwen. En kijk, God opende een weg door de zee. Net zoals voor Jezus de weg open ging om dwars dóór de dood tot Leven te komen. De dood kon Jezus niet vasthouden. Egypte kon Israël niet vasthouden.

Na de Schelfzee reist het volk in drie dagen tot aan Mara, waar de HEERE zich aan hun bekend zal gaan maken als hun Heelmeester (Exodus 15:22-26). Ook wij zijn op pelgrimsreis samen met God. In Openbaringen 18:4 staat het zo: 'Trek weg uit Babylon, opdat je geen deel hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen'. We stappen in Gods waarheid en in Zijn Leven. En dat kost ons sterven aan onszelf. ‘Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik… dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij’ (Galaten 2:20).

In het Nieuwe Testament zijn wij - christenen met elkaar - samen met Hem de Tempel. God wil in óns wonen, in jou, in mij. We mogen Zijn Tegenwoordigheid dragen in ons hart. Maar dat kan alleen in een gereinigd, geheiligd, toegewijd hart. Een hart dat omgang zoekt met Hem, dat dichterbij verlangt te komen…
Dit is de uitnodiging voor deze 5e dag van de Week van Ongezuurde Broden: willen wij ons hart bereiden voor Hem, waar Hij kan wonen, waar Hij kan rusten, en onafgebroken in ons midden kan zijn?

 
Gebedsonderwerp: groei in relatie met God


We bidden dat we als Zijn kinderen...
*  tijd apart zetten om aan Zijn voeten te zitten zoals Maria (Johannes 10:40-42);
*  beseffen dat we het eerste gebod op de eerste plaats mogen zetten in ons leven (Heb de Here Uw God lief met geheel uw hart, geheel uw ziel, en alles wat in u is);
*  onze prioriteiten daadwerkelijk herzien, zodat Hij de eerste wordt in ons leven.