Gebedsreis: vrijdag 10 april


We gedenken in deze week de uittocht uit Egypte van het volk Israël. Op woensdag 8 april lazen we Exodus12:12-13 en dachten we eraan hoe Israël in de avond het bloed aan de deurposten streek, waardoor Gods oordeel aan hen voorbij ging. Ook velen van ons hebben avondmaal gevierd en het Bloed van het Lam Gods beleden over ons leven, over onze gezinnen, en over ons land. 


In deze crisistijd wil God verder door dit verhaal tot ons spreken, en vandaag is het de 2e dag van de reis, van het Feest van Ongezuurde Broden. Want in de nacht van hun uittocht is het volk ook echt uitgetrokken. Alle luxe en rijkdom hebben ze achter zich gelaten. Alleen hun voornaamste spulletjes konden ze bij elkaar rapen…. En daar gingen ze…… het onbekende tegemoet, geen enkele zekerheid meer…. Niet wetend wat voor hen lag…..´Overhaast´, zegt het Woord. Ook tot ons zegt God: ´Trekt uit Babel, Mijn volk, opdat u niet deel hebt aan haar zonden, en niet ontvangt van haar plagen´ (Openbaring 18:4).


Ook voor ons betekenen deze bezinningsdagen de uitnodiging om los te laten, onszelf apart te stellen, helemaal anders dan de wereld te willen en te durven zijn. Alle zekerheden los te laten, op te geven. En alleen op Hem je geloof en je zekerheid bouwen. Gij geheel anders. ‘Zoekt éérst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en al het andere zal je bovendien geschonken worden’ (Matteüs 6:33).


Durven we ons zó over te geven, zó ons vertrouwen te stellen op Jezus Christus en op Zijn Woord? Ook in deze situatie met zoveel dreiging en onzekerheden? Wat houdt ons tegen, welk gist moeten we uit ons leven wegdoen om bereid te worden? Waarvan moeten we ons bekeren om dat vers tot realiteit te maken in ons leven? God nodigt ons uit om geloof uit te oefenen! Hij gaat mee en Hij leidt ons! 10 – 11 uur
Gebedsonderwerp: Kerk van Nederland

Gebed 1: besef van urgentie om helemaal Hem toe te behoren
*  Besef van de noodzaak om uit te trekken.
*  Onderscheiden waar je uit moet trekken, wat ‘de wereld’ is en wat Gods Koninkrijk is.
*  Besef van de tijd waarin we leven.

Gebed 2: welk gist is er nog in mijn leven?
*  Eerst voor jezelf: wat moet ik loslaten, vraag de Heilige Geest je duidelijk te maken welk gist Hij in je leven ziet, en schrijf het op voor jezelf.
*  Wat moeten we als kerk nog loslaten, wat houdt ons als Kerk tegen, hoe kunnen we sámen uit de wereld trekken?

Gebed 3: overgave om je eigen wil op te geven en Zijn wil te doen
*  Bereidheid te sterven aan jezelf, gebed om een gewillig hart (Ps.51:14 en 19), verlangen naar gehoorzaamheid? (1 Sam.15:22).
*  Hoe kunnen we ons als kerk overgeven?
️️️️️️️️️

14- 15 uur
Gebedsonderwerp: Actualiteit

Gebed 1: voor de zieken
*  In ziekenhuizen, thuis, in bejaardencentra, nabestaanden:
* Gods nabijheid, ontmoetingen met Hem, genezingen, aanrakingen, dromen, visioenen.

Gebed 2: voor de verzorgenden
*  Doktoren, verplegenden, verzorgenden in tehuizen en in de wijken:
*  Nieuwe kracht, aflossing, gezondheid, rust, geloof, bemoediging, vreugde, liefde.

Gebed 3: het nemen van beslissingen
*  Directeuren, overheden, managers, teamleiders, media:
*  eerlijkheid!!, redelijkheid, integriteit, oprechtheid, liefdevolle instelling, wijsheid, vriendelijkheid, vertrouwen op God, geloof, positieve samenwerking, ontmaskering van onwaarheid.