Gebedsreis: zaterdag 11 april 


Vandaag de 3e dag van het Feest van de Ongezuurde Broden, ofwel van de uittocht uit Egypte. Die geschiedenis komt zo dichtbij nu wij ook in zo’n benarde positie verkeren.
Ook herdenken we vandaag dat Jezus zich in de dood bevond. Ook Hij gaat uittrekken uit de diepste ellende – niets kan Hem tegenhouden, ook het dodenrijk niet!
Gisteren herdachten we dat we alleen vrij kunnen komen wanneer we alle ‘gist’ uit ons leven wegdoen – materialisme, zorgen, angsten, ongeloof, zonde, compromis, onvergevingsgezindheid…. Ons leven heeft regelmatig een schoonmaak nodig. Daar is deze week voor…. Ons gebed is: ‘Heer waar zit het gist dat U in de weg staat in mijn leven?’ (Exodus.12:12-16).

Zijn we eenmaal op weg, niet te veel en niet te weinig bij ons, komt daar opeens Farao achter ons aan! De vijand laat niet zomaar los! Daar staat Israël, vóór zich de zee, achter zich de vijand, tussen de bergen in. Geen kant kunnen ze op! De wanhoop stijgt ten top!

Zo kan het ook voor ons voelen deze dagen: het wordt eerder slechter dan beter! We staan met de rug tegen de muur... 
Lezen Exodus 14:9-21. In vers 13 en 14 staat: ‘Maar Mozes zeide tot het volk: 'Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien. De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.’

Dit is de eerste grote test voor ons geloof. Gaan we op God vertrouwen, of willen we toch terug naar Egypte, het bekende, comfort en compromis? God nodigt ons uit om ons leven op de ROTS te bouwen. Op Hém alleen! Dat is wat we leren in de woestijn die voor ons ligt…

Lied : Opw.480 U stierf voor mij

Gebedsonderwerp: Groei in geloof

- Gebed 1: voor ons eigen hart
*  Lezen Exodus 14 en ook Matteus 6:24-27.
*  We bidden voor ons eigen hart: belijd ongeloof, gebrek aan vertrouwen, angsten, zorgen, wat we ook maar tegenkomen. Vragen vergeving en pleiten op het Bloed van Jezus voor reiniging.
*  Misschien sta jij nu net als Israël zelf met de rug tegen de muur… God wil tot jou spreken! Gooi je ongeloof weg en kies Zijn Woorden te vertrouwen.

- Gebed 2: voor je gezin en familie
*  Wat we gebeden hebben voor onszelf kunnen we nu ook over onze geliefden uitbidden. Belijd wat niet goed zit voor Gods Aangezicht, neem die verantwoordelijkheid. We kunnen pleiten op het Bloed van Jezus over hen, en we proclameren Gods woorden over hen.

- Gebed 3: voor de gezinnen van Nederland
* Nu verbreden we de schaal en kunnen we hetzelfde uitbidden voor de gezinnen in ons land. Onze gezinnen hebben nieuwe, genezen harten nodig. Harten die zich omkeren naar hun Schepper en in Hem vaste grond vinden. We belijden wat daarvoor in de weg staat (het gist), vragen vergeving, en pleiten op het wassende Bloed van Jezus voor hun leven!